جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

چکیده:

این مقاله بر استفادة آرمسترانگ از متافیزیک بکستر در تبیین تحقق کلیات در جزئیات متمرکز است. برای آرمسترانگ صادق‌ساز گزاره‌های ضروری این‌‌همانی‌های جزئی هستند. آرمسترانگ گمان می‌کند بر مبنای این‌همانی جزئی، آن‌طور که در متافیزیک بکستر بین کلیات و جزئیات رخ می‌دهد، نه‌تنها می‌توان تحقق کلیات در جزئیات را توضیح داد، بلکه حتی می‌توان از ضرورتِ تحقق کلیات در جزئیات صحبت کرد. به‌نظر نگارنده، این استفاده مختل است زیرا: 1) کلیات و جزئیات، آن‌چنان که در متافیزیک آرمسترانگ طرح می‌شود، دارای اجزاء (فورمال) نیستند و لذا نمی‌توانند این‌همانی جزئی را تقویم کنند و 2) این‌همانی جزئی، آن‌چنان که در متافیزیک بکستر طرح می‌شود، مفاد بین‌شمارشی دارد که اساساً با فهم آرمسترانگی از این‌همانی جزئی در تقابل است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2021/10/KJ_Volume-10_Issue-1_Pages-7-21-1.pdf” title=”KJ_Volume 10_Issue 1_Pages 7-21″]

سمت

سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی:
استادیار رشتۀ فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات

14

جزئیات فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی شناخت-دوره 10، شماره 1 – شماره پیاپی 76، بهار و تابستان 1396

نویسنده

سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی

ناشر

دانشگاه شهید بهشتی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.