جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

یک تبیین پارشناختی از عبارت‌های جمعی

چکیده:
عبارت‌های جمعی بخشی از زبان ‌روزمره و حتی زبان علمی هستند. برای تعیین مرجع یا ارزش سمانتیکی عبارت‌های جمعی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد مفردگرا و رویکرد جمع‌گرا. طبق رویکرد مفردگرا، مرجع یک عبارت جمعی یک شیء مفرد مجتمع است. این واحد مجتمع می‌تواند یک کلاس یا یک جمع پارشناختی باشد. طبق رویکرد جمع‌گرا، عبارت جمعی به یک واحد جمعی ارجاع ندارد، بلکه جمع بودن وصف خودِ ارجاع است. رویکرد جمع‌گرا به عبارت‌ها اجازه می‌دهد که هم‌زمان به چندین شیء ارجاع داشته باشند. هدف نوشتار حاضر صورت‌بندی منطقی عبارت‌های جمعی است. برای نیل به این هدف، ما ابتدا به معرفی نظریه‌ی جزء و کل (پارشناسی) می‌پردازیم، سپس اصلاحاتی در این نظریه اعمال می‌کنیم. درنهایت، ما یک رویکرد مفردگرای مبتنی بر پارشناسی را به کار خواهیم گرفت، رویکردی که بجای استفاده از مفاهیم انتزاعی‌ای همچون مجموعه‌ها یا کلاس‌ها از اشیاء انضمامی‌ای همچون ترکیب‌های پارشناختی بهره می‌برد. نشان خواهیم داد که یک رویکرد مفردگرای پارشناختی قادر است یک سمانتیک به حد کافی قوی برای عبارت‌های جمعی فراهم کند.

تحصیلات

محسن شعبانی صمغ آبادی دانشجوی دکتری گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سمت

لطف الله نبوی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد علی حجتی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

تعداد صفحات

29

فصلنامه

فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره 2شماره 3

نویسنده

سید محمد علی حجتی,

لطف الله نبوی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “یک تبیین پارشناختی از عبارت‌های جمعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.