جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

گذار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز

چکیده:

دکتر سروش ذیل دو مقاله «محمد(صلی الله علیه و آله) راوی رویاهای رسولانه » با انکار جنبه خطابی و نزولی وحی و تاکید بر مبنای رویاانگاری، قرآن را خوابنامه پیـامبر(صلی الله علیه و آله) دانسـته و از این رهگذر، اصل گذار از تفسیر به تعبیر را مطرح میکند. در نوشتار حاضر با تجزیه و تحلیل این نظریه ، شواهد و ادله مرتبط با سـاحت قدسـی پیـامبر(صلی الله علیه و آله) بررسـی و نقـد شده است . براین اساس مدعای وی در باب یکسان انگاری فرایند وحی و رویا صائب به حقیقت نیست ؛ زیرا صرف شباهت نمیتواند موید عینیت دو فرایند باشد. افزون بر اینکه حالت های خاص پیامبر(صلی الله علیه و آله) در هنگام دریافت وحی، مختص به قسم بیواسـطه وحی بوده و وحی باواسطه را شامل نمیشود. در خصوص تاکیـد بـر امکـان اشـتداد وجودی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و تاثر از شرایط تاریخی نیز بایـد گفـت : تمسـک بـه ایـن مبنـا بـر خلاف رویکرد پدیدارشناسانه وعده داده شدة نویسنده بوده و اساسا پذیرش این مبنـا برای تفکیک بین ساحات خلقی و حقی پیامبر(صلی الله علیه و آله) ، نافی جنبه خطـابی وحـی نیسـت . مدعای توهم دوگانگی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و غفلت ایشان از وحدت سامع و قائـل نیـز نـه تنهـا ناسازگاری صریح وجه خطابی آیات قرآن با نظریـه رویاانگـاری را رفـع نمـیکنـد؛ بلکه لوازم و پیامدهای بسیار دشواری را پیش روی نویسنده قرار میدهد.

تحصیلات

• محمدتقی قهرمانی فرد
دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسي مشهد.

سمت

• احمد بهشتی
استاد دانشگاه تهران
• محمد نجاتی
• استادیار گروه فلسفه اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

تعداد صفحات

16

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره75، سال20،بهار1394

نویسنده

احمد بهشتی,

محمد نجاتی,

محمدتقی قهرمانی فرد

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “گذار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 9 =