جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

کرونا و رهبری شیعی در عصر حاضر: بررسی رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای در مبارزه با کرونا از منظر کلامی

چکیده:
شیوۀ واکنش رهبران جهان به اولین بحران پاندمی در قرن 21 میلادی از جمله مسائلی است که توجه متفکران را در مبارزه با  این بحران به خود جلب کرده است. در این میان بررسی نحوۀ عملکرد رهبری ایران حائز اهمیت است. ولی‌فقیه، نماینده تفکر دینی، سیاسی شیعی در قرن حاضر است. بررسی آرای ایشان در این بحران جهانی باب جدیدی در مطالعات الهیات سیاسی به شمار می­آید. علاوه بر این، رفتارهای افراطی که از سوی برخی از شیعیان در زمان شیوع کرونا در ایران در رسانه­ها منتشر شد پاسخگویی به این سؤال را که تفکر حقیقی شیعه در مقابله با چنین بحران‌هایی چیست، به امری ضروری مبدل می­کند. در این مقاله رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای در بحران کرونا از منظر کلامی بررسی شده است. آیت‌الله خامنه­ای ماهیت پاندمی کرونا را بلا و آزمونی برای ملت­ها و دولت­ها می­داند و برای عبور از آن دو راهکار اساسی ارائه می­دهد. هدف از بلا از نگاه ایشان کسب معرفت فردی و جمعی است و رابطۀ علم و دین از نگاه ایشان رابطه میان دو امر عقلانی است که در تضاد با یکدیگر نیستند و این امر به مثابه معرفی نوعی عقلانیت دینی است. در این رویکرد، پایبندی به قواعد ثابت شده بهداشتی عین دین‌داری است.