جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک

چکیده:

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می‌باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته‌ساختن این چالش‌ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست‌گذاری‌جنایی پیشنهاد می‌دهد. از مهم‌ترین یافته‌های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.
تحصیلات

اسماعیل هادی تبار: –
عیسی ولی زاده: دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

سمت

اسماعیل هادی تبار: استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، بابلسر
عیسی ولی زاده: –

تعداد صفحات

34

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۷، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۹

نویسنده

اسماعیل هادی تبار,

عیسی ولی زاده

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.