جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

چکیده:

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده‌ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش‌ها، در صدد پیش‌بینی آن برآمده‌اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه‌دیده، مانند بازۀ سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می‌پردازند. همچنین روش‌های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش‌بینی می‌کنند. برخی از این آزمون‌ها عبارت‌اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می‌شوند، آمده‌اند. این امر با توجه به راهکارهای بین‌المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه‌دیدۀ خشونت خانگی شده است.
      در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحدۀ آمریکا و ایران ملاحظه می‌شود که در ایران، مقرراتی مانند مادۀ 1115 قانون مدنی، مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی و لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش‌بینی خشونت خانگی اشاره می‌کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش‌بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش‌دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه‌دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش‌بینی شده‌اند.
تحصیلات

حسین غلامی: –
مهری برزگر: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

سمت

حسین غلامی: دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
مهری برزگر: –

تعداد صفحات

34

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۴، شماره 14، پاییز و زمستان ۱۳۹۶

نویسنده

حسین غلامی,

مهری برزگر

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.