جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه

چکیده:

شکل‌گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون‌گذار نیز در کنار جرم‌انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیین‌کنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه‌ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش‌بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت‌گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین‌دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می‌رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
تحصیلات

عبدالرضا اصغری: –
علی سرمدی واله: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

سمت

عبدالرضا اصغری: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علی سرمدی واله: –

تعداد صفحات

24

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391

نویسنده

عبدالرضا اصغری,

علی سرمدی واله

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.