جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

واکاوی روش‌شناسی پیرس و بررسی سهم آن بر رویکردهـا و روش‌هـای پـژوهش

چکیده:

در پژوهش حاضر با تحلیل محتوایی که از آثار موجود در رابطه با فلسفه چارلز ساندرس پیرس انجام شد، روش‌شناسی این فیلسوف آمریکایی و بررسی سهم آن بر رویکردها و روش‌های پژوهش مورد توجه قرار گرفت. این بررسی ضمن اینکه بیانگر ارتباط بیانات پیرس در حوزه روش، با فن خطابه نظری در منطق، مقولات سه‌گانه و انواع استدلال است، نشان می‌دهد که پیرس در فلسفه خود از سه روش پراگماتیک، دستیابی به مقولات فلسفی و روش‌های تثبیت عقیده سخن می‌گوید. همچنین یافته‌ها علاوه بر بیان مبانی روش‌های مذکور، حاکی از تأثیر روش پراگماتیک بر پوزیتیویسم منطقی و سهم روش دستیابی به مقولات در حوزه پدیدارشناسی است. در رابطه با تثبیت عقیده، پیرس چهار روش دلبستگی جزم‌آلود، سلطه‌گرا، پیشینی و علمی را مطرح می‌سازد و از آن میان تنها از روش علمی جانبداری می‌کند. این روش که متشکل از سه روش حدسی، قیاسی و استقرائی است، به دلیل نقش پژوهش در دستیابی به حقیقت، به همراه روش پراگماتیک در بسط رویکرد پوزیتیویسم منطقی سهیم بوده است. این روش ضمن دربرداشتن مشخصات تحقیق کیفی، به دلیل رویکرد تجربی‌اش به پژوهش به همراه روش‌های پراگماتیک و دستیابی به مقولات، پراگماتیسم پیرس را به عنوان بنیادی برای روش تحقیق ترکیبی معرفی می‌کند.

تحصیلات

رضاعلی نوروزی: –
شهناز شهریاری نیسیانی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)

سمت

رضاعلی نوروزی: دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان
شهناز شهریاری نیسیانی: –

تعداد صفحات

24

فصلنامه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت معاصر ،دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1395

نویسنده

رضاعلی نوروزی,

شهناز شهریاری نیسیانی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “واکاوی روش‌شناسی پیرس و بررسی سهم آن بر رویکردهـا و روش‌هـای پـژوهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =