جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

چکیده:

در این مقاله نگرش دانشجویان به موضوع شهادت (در چهار مقولة نگرش به مفهوم شهادت، دفاع مقدس،‌ شهادت‌طلبی و الگوپذیری از شهیدان) و عوامل مؤثر در نگرش به شهادت و همچنین قدرت پیش‌بینی هر یک از این عوامل بررسی شده است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد، در نیم‌سال دوم تحصیلی 1387‐1388 بوده است. نمونة آماری، تعداد 801 نفر (285 پسر و 516 دختر) از دانشجویان مذکور است، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش نگرش دانشجویان به ابعاد شهادت، از یک مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد. پایایی این پرسشنامه، از دو روش تکرار در طی زمان و محاسبه آلفای کرونباخ (92/0) مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های مربوط به چهار مؤلفه مورد پژوهش، نشان می‌دهد که دانشجویان به‌طور معنا‌داری، به سمت موافق طیف، تمایل دارند، اما دانشجویان در سه حوزة شهادت‌طلبی، نگاه به دفاع مقدس و الگوپذیری از شهدا، به سطح مطلوب (موافقت) نرسیده‌اند. تحلیل رگرسیون چند متغیره، نشان می‌دهد که از بین عوامل مورد بررسی، تنها هویت دینی و هویت ملی قادر به پیش‌بینی نگرش افراد به شهادت هستند؛ در این زمینه هویت دینی از قدرت پیش‌بینی بیشتری (43%) نسبت به هویت ملی (12%) برخوردار است.

تحصیلات

محمود سعیدی‌رضوانی –
سید جمال‌الدین موسوی مشهدی کارشناس ارشد آمار ریاضی
حسین باغگلی دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

سمت

محمود سعیدی‌رضوانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید جمال‌الدین موسوی –
حسین باغگلی –

تعداد صفحات

30

فصلنامه

فصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 5، شماره 11، زمستان 1389

نویسنده

حسین باغگلی,

سید جمال‌الدین موسوی,

محمود سعیدی‌رضوانی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 12 =