جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقش شیرازی‌ها در توسعه تمدن در شرق آفریقا با تمرکز بر تانزانیا

چکیده:
با توجه به آثار باقیمانده در منطقه شرق آفریقا و اسناد تاریخی معتبر، می‌توان دریافت که شیرازی‌ها در طول قرن‌ها در شرق آفریقا حضور داشته و با تشکیل حکومت‌های محلی قدرتمند و تأثیر بر اقتصاد، فرهنگ و دیانت مردم، در تمدن منطقه شرق آفریقا توسعه‌ای چندجانبه را رقم زده‌اند. تاریخ‌نویسان مسلمان حضور چندانی در این منطقه نداشته‌اند تا گزارش‌های مفصلی را ارائه دهند و غربیان نیز تنها در قرن‌های اخیر در این منطقه حضور پیدا کرده‌اند و کتاب‌های متعددی در موضوع تاریخ شرق آفریقا نگاشته‌اند که در آن نقش مسلمانان را در فرهنگ و تمدن این منطقه نادیده گرفته‌اند؛ ولی با پیگیری اسناد تاریخی به‌جامانده و آثار باستانی موجود، می‌توان ریشه‌های تاریخی و نقش شیرازی‌های مسلمان را در رقم‌خوردن این تمدن تا زمان حال روشن ساخت. واکاوی این نقش، باعث تغییر جایگاه مسلمانان در مناسبت‌های اجتماعی منطقه‌ای خواهد بود.