جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول

چکیده:

تشکیک در وجود از اصولی ترین مبانی حکمت متعالیه است،این مسأله مبنای تبیین و اثبات مسائل متعدد فلسفی گردیده است به گونه ای که ملاصدرا بسیاری ابتکارات خود را در حوزه های مختلف فلسفی وامدار این مسأله است، یکی از مهمترین ابتکارات ملاصدرا درحوزه معرفت شناسی که تشکیک در آن نقش اساسی ایفا کرده است، مسأله اتحاد عالم ومعلوم است، حکماء پیش از صدرالمتالهین چون از مساله تشکیک در وجود غافل بوده اند مناط انواع ادراک را میزان تجرید مدرَک از ماده ولواحق آن می دانستد و تفاوت ادراکات را ناشی از تفاوت مقدار تجرید ماهیت از امور مغایر خود می دانستند؛ لکن صدرالمتالهین با رد نظریة تقشیر، تفاوت ادراکات را ناشی از تفاوت انحاء وجود مجرد می داند. درحکمت متعالیه ملاک معلومیت فقط بر اساس نظام تشکیکی وجود توجیه پذیر است وی با پذیرش وجود جمعی در نطام تشکیکی وجود قائل به انحاء وجود در طول یکدیگر برای یک ماهیت می شود که مستلزم حمل دیگری به نام «حمل حقیقه و رقیقه» است و بر همین اساس ملاک معلومیت براساس تأکد وجود است، هر چه میزان وجود از نطر تحصّل وفعلیت شدیدتر باشد میزان معلومیت آن بیشتر است و هر قدر وجود آن ضعیف تر باشد از میزان معلومیت آن کاسته می شود و نفس برای ادراک هر معلومی در مرتبه همان معلوم با آن متحد می گردد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/JPTR_Volume-16_Issue-3_Pages-29-52.pdf” title=”JPTR_Volume 16_Issue 3_Pages 29-52″]

تحصیلات

زهره قربانی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان

سمت

جعفر شانظری دانشیار و هیات علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات

24

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی، دوره 16، شماره 3 – شماره پیاپی 63، بهار 1394

نویسنده

جعفر شانظری,

زهره قربانی

ناشر

دانشگاه قم

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.