جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری

چکیده:

کارکرد متعدد قصه در طول تاریخ بشر، بر هیچ نیک‌اندیشی پوشیده نیست. قرآن، کتاب آسمانی و هدایت، از کنار سرگذشتِ پرفراز و نشیب بشر بی‌تفاوت نگذشته و با گزینش برخی از بهترین قصه‌های واقعی و تأثیرگذار، تجربة گذشتة دنیا را با هدف هدایتگری و پنددهی، در اختیار بشر نهاده است. با آنکه قرآن خود را «حق» خوانده است برخی مانند خلف‌الله، وقوع خارجی قصص را نفی می‌کنند و با صرف وحیانی دانستن قصه‌ها، آن‌ها را تمثیل و اسطوره می‌دانند. با وجود نگارش‌های متعدد در پاسخ به این ادعا، نگارنده با تکیه بر برخی تفاسیر عصری، توانسته است نقطة مرکزی گفتار خلف‌الله را معین کند و با تبیین تفاوت امروزین قصه و اسطوره با عصر نزول، انگیزه‌های او را از اسطوره‌انگاری قصص مشخص سازد. تجمیع آرای خلف‌الله، بیان ایرادات دیدگاه وی و سپس نقد آن از یافته‌های نگارنده در مقالة حاضر است که با تأکید بر تفاسیر عصری فراهم گردیده است.
تحصیلات

سمت

محمدعلی مهدوی راد دانشیار دانشگاه تهران
محمد میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه آموزه های قرانی دوره 9شماره 16

نویسنده

محمد میرزایی,

محمدعلی مهدوی راد

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.