جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی

چکیده:
فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال‏های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه‏ های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان‏هاست؛ ازاین‌رو منطقی به نظر می‏آید که نظریه بازی‏ها، به‌عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش‏های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش ‌رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ‏ها و مدل‏های نظریه بازی‏ها بر برخی ایده ‏ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت‏ پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه‌های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه‌شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته‌های پژوهش بیان‌گر آن است که برخی نوآوری‏های صورت‌گرفته در نظریه بازی‏ها بر برخی ایده ‏ها و نظریه‌ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت‏ پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده ‏ها و نظریه‌های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی‏ها، نشان‏ دهنده کاستی‏ ها و دشواری‏هایی در راه بهره‌گیری از نظریه بازی‏ها به‌عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/11/IEC_Volume-16_Issue-63_Pages-91-116.pdf” title=”IEC_Volume 16_Issue 63_Pages 91-116″]

سمت

سیدهادی عربی :
دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدهادی زاهدی وفا :
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمدجواد رضائی :
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع)

تعداد صفحات

21

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 16، شماره 63، پاییز 1395

نویسنده

سید هادی عربی,

محمدجواد رضائی,

محمدهادی زاهدی وفا,

مهدی موحدی نیا

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.