جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تاکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی (ره)

چکیده:

برخی از مهم ترین نظریات معناداری واژگان زبانی که در مغرب زمین بدان پرداخته میشود عبارت اند از: الف ) نظریه وصفی معنا؛ب ) نظریه ارجاعی معنا؛ج ) نظریه کاربردی معنا.گرچه این بحث به شکلی که در غرب مطرح است ، در آثار فلاسفه مسلمان مطرح نبوده است ؛اماسعی میشود نظریه معنای علامه طباطبایی (ره )به زبان فلاسفه غرب مطرح گردد تا امکان مقایسه دیدگاه علامه با دیدگاه ایشان فراهم تر گردد. نظریه معنا نزد علامه ،در معرفت حضوری و ماهیات (یک دسته از معارف حصولی) با نظریه ارجاعی معنا تطبیق دارد؛زیرا در این دو ناحیه معرفت ، فاعل شناسا به نحوی به مدلول خارجی مفاهیم بدون واسطه گری وصفی، دسترسی دارد و در اعتباریات پیش ازاجتماع ، نظریه وصفی معناو برای اعتباریات بعداز اجتماع ، نظریه کاربردی معنا،با نظریه علامه تطبیق بیشتری دارد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-13_Issue-49_Pages-5-30.pdf” title=”ZEHN_Volume 13_Issue 49_Pages 5-30″]

تحصیلات

ابوالفضل کیاشمشکی: –
سیدعلی هاشمی: دانشجوی ارشد فلسفه علم

سمت

ابوالفضل کیاشمشکی: استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم
سیدعلی هاشمی: –

تعداد صفحات

25

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 13، شماره 49، زمستان 1391

نویسنده

ابوالفضل کیاشمشکی,

سید علی هاشمی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تاکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی (ره)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.