جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

موضوع و ماهیت علوم انسانی و جایگاه آن در منظومه علوم با تاکید بر آرا و نظریات فارابی

چکیده:

پرسش از چیستی ، نخستین گام در داشتن تصوری صحیح و دقیق از یک علـم اسـت و برای تحلیل دقیق تر آن علـم ، شـناخت جایگـاه، موضـوع و غایـت آن علـم ، سـه متغیـر کلیدی دیگر به شمار می روند. علوم انسانی کـه مجموعـه ای از دانـش هـای مشـخص و معین است ، از یک سو متناسب با نیازها و غایات انسانی با اراده و آگاهی انسـان تحقـق می یابند و در مدیریت اجتماعی و سـعادتمندی انسـان نقشـی مسـتقیم دارنـد و از سـوی دیگر جایگاه و اهمیتی بی بدیل در جوامع دارد؛ ازایـن رو فهـم و تحلیـل چیسـتی آن بـا توجه به جایگاه، موضوع و غایت این علم ، مبتنـی بـر بنیـانهـا و مبـانی معرفتـی اسـلام، امری ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است با تاکید بر آرا و نظریـات فارابی ، فیلسوف و اندیشمند تاثیرگذار در این حوزه، بـا تبیـین جایگـاه علـم انسـانی در منظومة علوم و نیز تحلیل موضوع و غایت آن، تعریفی دقیق از این علوم ارائه شود.

تحصیلات

• محمدامین هنرور
كارشناس ارشد فلسفة علم از دانشگاه صنعتي شريف

سمت

• سیدمحمدحسین کاظمینی
دانش پژوه سطح چهار حوزة علميه و دانشجوي دكتري دانشگاه تهران

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره74،سال19،زمستان1393

نویسنده

سیدمحمدحسین کاظمینی,

محمدامین هنرور

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “موضوع و ماهیت علوم انسانی و جایگاه آن در منظومه علوم با تاکید بر آرا و نظریات فارابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =