منطق در قرآن

چکیده:

قرآن حود را عربی مبین و بدون اعوجاج معرفی می‌کند و بنابراین تعالیم آن باید براساس قوانین فهم و ازجمله قوانین منطقی باشد که قوائین فکر و اندیشه و نعقل اند و قرآن سفارش مّی‌کند که ما د رآن تعقل و ندبرکنیم؛ بنابراین در قرآن باید قوانین منطق پیاده شده باشد. بسیاری از توصیفات در قرآن را می‌توان به‌صورت تعریف حدی یا تعریف رسمی در نظ رگرفت.» همچنین در قرآان کریم شکل اول» دوم و سوم از قیاس‌های اقترآنی و قیاس‌های استغنایی اتصالی و انفصالی شناسایی شده‌اند و صدرالمتآلهین و غزالی آنها را به ترتیب میزان اکبر میزان اوسط, میزان اصغر, میزان تلازم و میزان تعاند نامیده‌اند. این موازین به‌صورت صریح ‌ وگاه به‌صورت مضمر به کار رفنه‌اند.

 

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-11_-6.pdf” title=”ZEHN_Volume 11_”]

تحصیلات

_

سمت

استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تعداد صفحات

24

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 11، شماره 44، زمستان 1390

نویسنده

عسکری سلیمانی امیری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “منطق در قرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.