معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم

چکیده:

این پژوهش می‌کوشد با روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای و پیمایش مراحل سه‌گانة توصیف، تحلیل و تبیین، واژة ذکر را در قرآن کریم مورد واکاوی قرار دهد. در این مقاله ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطلاحی ذکر، دیدگاه مفسران با رویکرد تاریخی دربارة معانی اصطلاحی و تنصیصی ذکر، ارتباط مفهومی‌ِ آن با واژه‌های هم‌نشین و جانشین مانند قرآن، صلای، تقوا و…، و معانی‌ِ برآمده از ارتباط سازمان‌یافتة آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس با استفاده از قاعدة سیاق و دقت در مقتضای آیات قرآن کریم، چگونگی کاربرد ذکر در سرتاسر آیات قرآن کریم تبیین گردیده است. یکی از نتایج مهم بررسی‌ِ توصیفی، آشکار شدن پیوند معنایی‌ِ عمیق‌ِ ذکر با سایر واژه‌های هم‌حوزه در قرآن است.
تحصیلات

سارا ساکی کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث

سمت

سهراب مروتی دانشیار دانشگاه ایلام

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه آموزه های قرانی دوره 10، شماره 17

نویسنده

سهراب مروتی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.