جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مزاحمت ساختارهای بین‌المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران

چکیده:
تمدن‌ها و الگوهای توسعه، طبق قاعده‌ی صعود و سقوط، پس از مدتی رو به زوال مینهند و جای خود را به الگوها و تمدن‌های دیگری می‌دهند. در این میان، تمدن جدید غرب و الگوی لیبرال دموکراسی به رغم گذشت بیش از چهار سده همچنان به حیات خود ادامه داده و به مثابه عنصر مزاحم ساختاری بر سر راه تحقق الگوهای رقیب و مدعی درآمده است. یکی از موانع مهم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، طراحی افقی است که بتواند این مانع‌زدایی را تصویرسازی کند. این نوشتار، “مدیریت جهادی” را به عنوان یک راهکار تجویز می‌کند. قدرت کارگزاری عظیم مدیریت جهادی می‌تواند ساختار متصلب و مزاحمت ساختاری تمدن مستحدث غرب و الگوی لیبرال دموکراسی را برطرف سازد. در بخش اول، تحلیل وضعیت موجود و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد. نویسنده تفاوت جایگاه کشورهای درحال‌توسعه (نظیر ایران) و کشورهای یافته را در کانون توجه قرار می‌دهد. در بخش دوم، برای عبور از ساختار بین‌المللی، راه‌حل ارایه کرده، و نقاط امیدوارکننده و عناصر کارگزارانه‌ی مدیریت جهادی را در استفاده از مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه ارزیابی می‌کند.

تحصیلات

سمت

ابراهیم برزگر استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد صفحات

12

فصلنامه

فصلنامه سیاست متعالیه دوره 5شماره 19

نویسنده

ابراهیم برزگر

ناشر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مزاحمت ساختارهای بین‌المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.