جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی

چکیده:
تعارض‏های اجتماعی همواره به‌عنوان معضلی بزرگ در جوامع بشری و سدی در برابر رشد و اعتلای آنها به شمار آمده است. تعارض‏های اجتماعی انواع متفاوتی داشته و سطوح مختلف جامعه را دربر می‏گیرد. آنچه در این پژوهش بررسی شده است، پاسخ به این پرسش است که اسلام برای مدیریت تعارض‏های اجتماعی در حوزۀ روابط بینافردی چه طرحی ارائه کرده است؟ پژوهش حاضر، پژوهشی اکتشافی با روش توصیفی−تحلیلی است که با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه‏ای، به جمع‏آوری آیات و روایات و سپس کدگذاری و تجزیه و تحلیل محتوای آنها پرداخته شده است. براساس یافته‏های تحقیق، برنامۀ اسلام برای مدیریت تعارض‏های بینافردی، دربرگیرندۀ نه محور اساسی در جهت تنظیم روابط بینافردی و مدیریت تعارض‏های این حوزه ارتباطی است. این محورها عبارتند از: نفی برتری‏های دروغین؛ تعیین حقوق متقابل؛ دستور به حسن خلق اجتماعی؛ تلطیف عواطف و احساسات؛ نهی از امور تعارض‏برانگیز؛ ایجاد اتقان در روابط؛ ضرورت اصلاح‌گری همگانی؛ ضرورت نظارت همگانی؛ و تفکر جمعی. اسلام در این راه، اراده‏های فردی و جمعی جامعه را مد نظر قرار داده و افزون بر مسئول دانستن هریک از افراد جامعه در مدیریت تعارض‏های اجتماعی، در این مسیر بر نقش تشریک مساعی آنها انگشت تأکید نهاده است.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/08/SOCI_Volume-11_Issue-22_Pages-47-69.pdf” title=”SOCI_Volume 11_Issue 22_Pages 47-69″]

تحصیلات

مهدی شامحمدی:
دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

سمت

محمدهادی مفتح:
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
سیدحسین شرف الدین:
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

تعداد صفحات

23

فصلنامه

دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی- دوره 11- شماره 22- سال یازدهم، پائیز و زمستان 1398

نویسنده

سید حسین شرف الدین,

محمدهادی مفتح,

مهدی شامحمدی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.