جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مبانی مناسبات “امنیت فرهنگی متعالی” و “آزادی فرهنگی متعالی”

چکیده:

یکی از مسائل ضروری اجتماعات انسانی، تنظیم نسبت امنیت با آزادی است. شناخت دیدگاه اسلام در مورد نسبت امنیت و آزادی نیز میتواند در تنظیم نسبت یادشده راه گشا واقع شود. این مقاله درصدد است تا نسبت میان “امنیت فرهنگی متعالی” و “آزادی فرهنگی متعالی” از منظر قرآن و روایات را تبیین نماید. در این راستا، آیات و احادیث مربوطه با استفاده از روش استنباطی- استنادی در چارچوب نظریه استخدام، با کاربست ابزار برهان خلف بررسی شده است. این نشان میدهد که از دیدگاه اسلام هیچ یک از امنیت فرهنگی متعالی و آزادی فرهنگی متعالی،بر دیگری تقدم ندارند؛ بلکه میان آن دو، رابطه ای تعاملی و تلازمی برقرار است. نتیجه چنین نسبتی، به وجودآمدن استخدام دوطرفه عادلانه در جامعه است که ضمن حفظ منافع و مصالح جامعه و حفظ حقوق و آزادی های فرهنگی قانونی شهروندان در جامعه، تعالی اخروی آنان را نیز تامین میکند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/SM_Volume-6_Issue-21_Pages-59-76.pdf” title=”SM_Volume 6_Issue 21_Pages 59-76″]

سمت

علی اصغر نصيری-استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود, نجف لکزایی -استادعلوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه -سال ششم -تابستان 1397 – شماره 21

نویسنده

علی نصیری,

نجف لک زایی

ناشر

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مبانی مناسبات “امنیت فرهنگی متعالی” و “آزادی فرهنگی متعالی””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.