جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران

چکیده:
به‌نظر می‌رسد نصرت الهی که از طرق گوناگون با ارادۀ خداوند، نسبت به مؤمنان صورت می‌گیرد و موجب حیرت همگان می‌شود، مبتنی بر چند مبناست که در قرآن به آنها اشاره شده است؛ از قبیل ایمان به خدا، عمل به دستورات الهی، اتکا، توکل به خدا، اعتماد به وقوع حتمی وعده‌‌های الهی، عزم بر استمرار بر عمل خالص و بالاخره مبتنی به سنت‌های الهی که در همۀ زمان‌ها جاری و ساری است. در این مقاله به‌صورت توصیفی–تحلیلی این موضوع بررسی گردیده و در مجموع به اثبات می‌رسد که با نگاهی توحیدی به تاریخ بشر، این واقعیت در مقابل چشمان ما قرار می‌گیرد که وقتی مؤمنان با تکیه بر این مبانی اقدام کرده‌اند، از عقبه‌های سخت و مشکلات سهمگین، سربلند عبور کرده‌اند. امام خمینی(ره) از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است که البته اثرات واقعی آن را مردم دنیا و جهان به چشم خود دیده‌اند. پیروزی انقلاب اسلامی با محاسبات مادی قابل تحلیل و پیش‌بینی نبود و همگان رژیم طاغوت را پابرجا می‌دیدند و ایران را جزیره ثبات می‌نامیدند، اما امدادهای غیبی الهی و نصرت خداوندی و مجاهدت رهبر و مردم ایران با اتکا به پروردگار و اعتماد به وقوع حتمی وعدۀ الهی مبنی بر نصرتِ مؤمنان در برابر دشمنان، باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکبار از هم بپاشد و مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را بر سر کار آورند؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی و جاری شدن یکی از سنت‌های بزرگ خدای متعال مبنی بر پیروز کردن کسانی که با اخلاص درصدد یاری کردن دین خدا هستند.