جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

چکیده:

قلمرو کیفری[1] یکی از عناصر تعیین‌کنندة محدودة اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگیهای کیفری و غیر کیفری، و از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین به شمار می‌آید. تبیین مفهوم و فلسفة قلمرو کیفری و معیارهای آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران از جمله موضوعات در خور بررسی است.
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار مفهوم قلمرو کیفری را مطرح کرد. در این تأسیس حقوقی، تمامی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می‌شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی با یکی از معیارهای چهارگانة توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا، و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول قلمرو کیفری خواهد بود.
ایران نیز به عنوان عضوی از جامعة بین‌الملل که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996 را امضا کرده است، خود را مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو می‌داند.
تحصیلات

محمد علی بابایی: –
داور مهدوی: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

سمت

محمد علی بابایی: استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
داور مهدوی: –

تعداد صفحات

28

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391

نویسنده

داور مهدوی,

محمد علی بابایی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ویراستاری نقد و بررسی