جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

قرآن و مابعدالطبیعۀ نظریه های علمی در باره طبیعت

چکیده:

این مقاله اشاره‌ای کوتاه به برخی از مبانی مابعدالطبیعی علوم طبیعی دارد که از قرآن کریم استنباط می‌شوند. به این مبادی در علوم طبیعی موجود و قدیم توجهی نشده است؛ اما می‌توان آنها را در علوم طبیعی آینده مورد لحاظ قرار داد و به دوره‌ای نوین از علوم طبیعی دست یافت. قاعدة اساسی مابعدالطیعة قرآّنی برای مطالعات طبیعی نوحید افعالی است. قاعده دوم در این عرصه استواری نظام‌مندی عالم طبیعت براساس حکمت الهی است و قاعده سوم قران و مابعدالطبیعه نظریه‌های علمی درباره این است که هر شیئی در عالم، معنایی دارد و این معنا به نسب و روابط عرضی و طولی آن وابسته است. مفاهیمی که ما به‌وسیلة آنها از اشیا خبر می‌دهیم، حاکی از معنای شیء هستند. مفاهیم حاکی از حود شیء، بدون حکایت از نسب و روابط آن مفاهیم عامی هستند که از شدت عمومیت،در علوم کاربردی ندارند. دو مفهوم کلیدی قرآن کریم برای دستیابی به معنای اشیاء، عبرت و نظر در ملکوت آنهاست. طبیعت‌شناسی بر دترمینسیم استوار نیست. در مقابل, مفاهیمی همچون تسبیح اشیاء، بداء و حضور ماورای طبیعت در آن مطرح است. همچنین قانون‌مندی طبیعت نیز با نظام تقدیری تعریف می‌شود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-11_Issue-44_Pages-5-36.pdf” title=”ZEHN_Volume 11_Issue 44_Pages 5-36″]

تحصیلات

_

سمت

محقق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

32

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 11، شماره 44، زمستان 1390

نویسنده

ابوالحسن حسنی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “قرآن و مابعدالطبیعۀ نظریه های علمی در باره طبیعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.