جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه عمومی اسلام

چکیده:

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی،با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی – امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/1566621266-9710-18-1.pdf”]

تحصیلات

محمد ربيعي -دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران, میثم نعمتی-دکتری حقوق عمومی موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی

سمت

سید محمد کاظم رجایی- دانشیار گروه اقتصاد موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی ره, عباس کعبی نسب-استادیار گروه حقوق موسسه امو زشی وپژوهشی امام خمینی ره

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی -سال نهم -بهار و تابستان 1397- شماره 2 (پیاپی 18)

نویسنده

سید محمدکاظم رجایی,

عباس کعبی نسب,

محمد ربیعی,

میثم نعمتی

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه عمومی اسلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.