جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

فقه سیاسی و تجدد: تحلیل گفتمانی فقه سیاسی مشروطیت

چکیده:

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/PSQ_Volume-18_Issue-شماره-69-بهار94_Pages-59-86.pdf” title=”PSQ_Volume 18_Issue شماره 69 – بهار94_Pages 59-86″]

سمت

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، دوره 18، شماره 69 – بهار94

نویسنده

محمد پزشگی

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “فقه سیاسی و تجدد: تحلیل گفتمانی فقه سیاسی مشروطیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.