جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی موثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)

چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی موثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)می باشد که با روش تحلیلی و استنتاجی انجام شده است. در این تحقیق پیش از پرداختن به هدف اصلی تحقیق، اهمیت نظم در زندگی، اصول و فنون انضباط مورد بررسی قرار گرفته است. سپس عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی موثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)استنتاج و تحلیل شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عواملی که در این تحقیق استنتاج شده و مورد بررسی قرار گرفت، مختص به زمان و دوره امام علی (ع)نمی باشد، بلکه این عوامل برای هر دوره و زمانی قابل اجراست و چنانچه این عوامل و موانع و راهکارها، ملاک و معیار انضباط اجتماعی قرار گیرد، آثار مثبت و سازنده آن در سازمانها و جوامع محقق خواهد شد.

تعداد صفحه

26

فصلنامه

پژوهش نامه علوي بهار و تابستان 1399 , دوره 11 , شماره 1

نویسنده

خارستانی اسماعیل,

خورسندی علی,

فیاض ایراندخت

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی موثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.