علم امام، تام يا محدود؟

چکیده:
علم ويژه و الهي امام، از جمله باورهاي اساسي شيعه در مساله امامت به شمار مي رود. قلمرو علوم امام از مباحث مهمي است که به سبب پيچيدگي مباحث آن مورد تفسيرهاي گوناگون قرار دارد. اين نوشتار به روش توصيفي- تحليلي به دنبال پاسخ گويي به اين پرسش است که علوم ائمه(ع)  تام است يا محدوديت دارد؟ اين بررسي در مهم ترين منابع روايي شيعه انجام شده است که سرچشمه مباحث اين موضوع به شمار مي آيد. بررسي هاي اين نوشتار، به اين نتيجه انجاميده است که درباره هر يک از دو ديدگاه تام و محدود بودن علوم ائمه (ع) رواياتي قابل توجه و معتبر وجود دارد. به نظر مي رسد اين روايات قابل جمع هستند. مهم ترين شيوه هاي جمع اين روايات عبارت اند از: عدم علم استقلالي و امکان علم تام غيراستقلالي، علم محدود تفصيلي و علم تام اجمالي، علم محدود فعلي و علم تام شأني، محدوديت در بخشي از علوم و تام بودن در بخشي ديگر، محدوديت بنابر برخي شيوه ها و تام بودن بنابر برخي ديگر و تقيه آميز بودن برخي روايات بيان کننده محدوديت علوم ائمه. از ميان اين شيوه ها تنها دو شيوه «علم اجمالي تام و علم تفصيلي محدود» و «علم شأني تام و علم فعلي محدود»، تحليلي فراگير از چگونگي جمع بين روايات اين موضوع ارائه مي کنند. اين دو شيوه مکمل يکديگرند.

تعداد صفحه

24

فصلنامه

فصلنامه مشرق موعود, زمستان 1394, دوره 9, شماره 36

نویسنده

هاشمي سيدعلي

ناشر

موسسه آینده روشن

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “علم امام، تام يا محدود؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.