جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی پیام‌های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم به‌منظور تدوین محتوای مطلوب انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی−توصیفی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌های اول، دوم و سوم متوسطه دوم حاضر در کلاس‌های آموزشی تابستانه سال 1393−1394 شهرستان بهشهر بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای136 نفر از دانش‌آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. روش این پژوهش برای پاسخ‌گویی به سؤال پژوهش به‌منظور شناسایی پیام‌های مؤثر بر خویشتن‌داری جنسی از نظر دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم، استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها نیز از آمار در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (مقایسه میانگین با یک ادعا) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss16 استفاده شد.

نتایج نشان داد پیام‌های مستخرج از منابع تربیت جنسی، از نظر دختران به‌طورکلی در سطح «نسبتاً مطلوب» و سطح «مطلوب» قرار گرفتند. دانش‌آموزان مؤلفه‌های «ترهیبی جسمی»، «ترغیبی معنوی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی اجتماعی»، «بهشت»، «ترهیبی معنوی» و «ترغیبی جسمی» را جزء مؤلفه‌های «مطلوب» ارزیابی و مؤثرترین پیام‌ها بر میزان خویشتن‌داری خود عنوان کردند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت به دستاوردهای این پژوهش در تدوین محتوا برای تربیت جنسی در دوره متوسطه توجه کنند.

تحصیلات

زهرا اسلامیان دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود سعیدی رضوانی-
ابوالفضل غفاری-

سمت

زهرا اسلامیان –
محمود سعیدی رضوانی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل غفاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد صفحات

20

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 14، شماره 28، بهار 1398،

نویسنده

ابوالفضل غفاری,

زهرا اسلامیان,

محمود سعیدی رضوانی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =