جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏ نگر

چکیده:

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه‏ های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین‏ المللی نیز بیانگر اهمیت آن می‏باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می‏کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ـ ارزشی و سازوکارهای احکامی ـ رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع‏ نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می‏باشد». ماهیت نظام‏مند و به ‏هم ‏پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می‏نماید که پوشش‏ دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/PSQ_Volume-21_Issue-شماره-81-بهار-97_Pages-119-144.pdf” title=”PSQ_Volume 21_Issue شماره 81 – بهار 97_Pages 119-144″]

تحصیلات

علیرضا محمدی:
دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

سمت

محمد حسین خوانین زاده:
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، (نویسنده مسئول)
محمدرضا ابراهیم نژاد:
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، دوره 21، شماره 81 – بهار 97

نویسنده

علیرضا محمدی,

محمد حسین خوانین زاده,

محمدرضا ابراهیم نژاد

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع‏ نگر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.