جلد پشتی
پیش نمایش

ساخت و اعتباریابی آزمون اولیه مهارت حل مسئله بر اساس منابع اسلامی

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی و دین،سال نهم-بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 33)

چکیده:

این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه مهارت حل مسئله، بر اساس مبانی نظری اسلامی انجام گرفت. همچنین از روش تحلیل محتوا و از روش پیمایشی با انتخاب تصادفی طبقه ای، نمونه 100 نفری از میان طلاب علوم دینی بهره گرفت. ساختار متغیرهای به دست آمده از منابع اسلامی برای حل مسئله عبارتند از: کنترل هیجان، شناخت و تعریف مسئله، شناسایی اهداف و موانع، تفکر خلاق و مشورت، تصمیم گیری، توکل و توسل، ارزیابی فرایند، سبک های ناکارآمد عجله ای و اجتنابی، اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانستن مسائل و خوش بینی یا بدبینی. روایی این ساختار از نظر کارشناسان دین و روان شناسی، طبق ساختار لیکرت چهار گزینه ای با میانگین کل 62/3 و واریانس 2/0 محاسبه شد. روایی گویه ها با میانگین 51/3 و واریانس 37/0 به دست آمد. نتیجه همبستگی 88/0 با معناداری 01/0 را نشان داد. اعتبار آزمون بواسطه بررسی همسانی درونی پرسش نامه، با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 96/0 به دست آمد. دونیمه سازی نیز اعتباری در حد 93/0 و 95/0 برای دونیمه را نشان داد، که بیانگر اعتبار و روایی مناسب این آزمون است

دانلود فایل
نویسنده

جعفر عليگلي فيروزجائي,

رحيم ميردريكوندي,

محمد رضا احمدی

تحصیلات

جعفر عليگلي فيروزجائي -دانشجوي دكتري قرآن و روانشناسي جامعةالمصطفي

سمت

رحيم ميردريكوندي -استاديار گروه روانشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره, محمدرضا احمدي -ستاديار گروه روانشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

تعداد صفحات

11

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی و دین-سال نهم-بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 33)

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ساخت و اعتباریابی آزمون اولیه مهارت حل مسئله بر اساس منابع اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 10 =