جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی

چکیده:

این پژوهش با هدف کشف ساختار مفهومی هویت در منابع اسلامی انجام شد. بدین منظور، با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی، هویت در منابع اسلامی معادل یابی و مؤلفه های ساختاری آن استخراج گردید. سپس، برای بررسی روایی محتوایی، معادل ها و مؤلفه های هویت در اختیار کارشناسان علوم حوزوی، که دارای تخصص روان شناسی یا علوم تربیتی بودند، قرار گرفت. یافته ها نشان داد پس از بررسی ۵۶۱ مفهوم از منابع اسلامی، نخست ۱۷ مورد و در نهایت، ۷ مفهوم فطرت، شاکله، سجیه، ایمان، تسلیم، معرفت نفس و هویت فلسفی، بیشترین هماهنگی را با سازه هویت نشان داد و بر پایه شواهد نظری و دیدگاه متخصصان، «معرفت نفس» مناسب ترین معادل برای هویت معرفی شد و ۱۶ مؤلفه ساختاری برای آن استخراج گردید. بر پایه درجه بندی متخصصان، ۹ مؤلفه باورها، ارزش ها، اهداف، گرایش ها، شناخت اکتسابی، ویژگی های پایدار، احساس هشیارانه، خودارزشمندی و خودپایی، به عنوان مؤلفه های نهایی ساختار هویت معرفی شد. بنابراین، هویت در منابع اسلامی پاسخ به سؤال کیستی فرد است که جنبه های گوناگون خود را شامل می شود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/20171202084652-9716-167.pdf”]

تعداد صفحات

نجیب الله نوری دانشجوی دکتری روانشناسی موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی ره

سمت

رحیم نارویی نصرتی-استادیار روانشناسسی موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره, علی عسکری-استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی, محمد صادق شجاعی -استادیار جامعه شناسی جامعه المصطفی العالمیه

نویسنده

رحیم نارویی نصرتی,

محمد صادق شجاعی,

نجیب الله نوری

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ساختار مفهومی هویت بر پایه منابع اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.