جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

زن در نمایش‎نامه‎ های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر

چکیده:
زن در دو نمایش‎نامۀ راز شهرزاد و تراژدی زینب اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد باکثیر، نقشی تأثیرگذار در پیشبرد نمایش‎نامه و جریان حوادث آن بر‎عهده‎دارد. به باور باکثیر، زنان توانایی‎های شگفت‎انگیزی دارند؛ شهرزاد در راز شهرزاد در کسوت یک روان‎پزشک به یک بحران همه‎گیرِ انسانی خاتمه می‎دهد. در این اثر، باکثیر شهرزاد را تا حد یک اَبَر‎قهرمان بالا می‎برد. همچنین، وی در نمایش‎نامۀ تراژدی زینب زن را به صورت یک انسان بسیار توانمند نشان می‎دهد؛ اما زینب در این نمایش‎نامه، به سرنوشتی تراژیک دچار می‎شود، زیرا او در کنار توانایی‎های تحسین‎برانگیزی که دارد، باورهای جامعۀ سنتی خود را به‎خوبی نمی‎شناسد و در نتیجه، تلاش‎های وی به شکست می‎انجامد و مظلومانه نابود می‎شود. باکثیر در این اثر با رویکرد دینی خود، می‎کوشد جنبۀ ضعف شخصیتی قهرمان را ترسیم کند تا راه خروج از سرنوشتی تراژیک را به زنان توانمند جامعۀ اسلامی نشان دهد.