جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه

چکیده:

درون‌گرایی/ برون‌گرایی از مباحث مهم و جدید در حوزه معرفت‌شناسی معاصر غربی به شمار می‌رود؛ اما رگه‌هایی ازاین‌گونه مباحث را در سنت اندیشه اسلامی و به‌طورخاص در دانش اصول فقه نیز می‌توان جستجو کرد. نوشتار حاضر کوششی است در راستای یافتن این نوع ریشه‌ها. نوشتار ‌ابتدا به معرفی دیدگاه‌های درون‌گرایانه/ برون‌گرایانه پرداخته و با تفکیک درون‌گرایی/ برون‌گرایی در معرفت از درون‌گرایی/ برون‌گرایی در توجیه، یک معیار برای مرزبندی اولی و سه معیار برای مرزبندی دومی برشمرده است. سپس با مبناقراردادن معیار سوم برای مرزبندی درون‌گرایی/ برون‌گرایی در توجیه که بر اساس تلقی تکلیفی یا غیرتکلیفی از توجیه این دو دیدگاه را از هم متمایز می‌کند. مباحثی را که به‌نحوی حکایت از تمایلات درون‌گرایانه/ برون‌گرایانه اندیشمندان مسلمان دارد، گزارش نموده است. در همین راستا، با سیری در اصول فقه و تحلیل مباحثی همچون حجیت ذاتی قطع، حجیت قطع قطاع و بحث تجری، ارتباط آنها را با درون‌گرایی/ برون‌گرایی در توجیه توضیح داده است .

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-16_Issue-64_Pages-67-84.pdf” title=”ZEHN_Volume 16_Issue 64_Pages 67-84″]

تحصیلات

سمت

جعفر مروارید استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 16، شماره 64، زمستان 1394

نویسنده

جعفر مروارید

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.