جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

چکیده:
مداخله ناظران یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی‌ست که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی‌دارد . مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه‌های پیشگیری از جرم متمایز می‌باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون‌گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه‌پردازان حوزه‌های روانشناسی اجتماعی عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده‌اند. بر اساس نظریات موجود، همدردی با افراد در معرض خطر و در نتیجه کمک به آنها یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی محسوب می‌شود که با تحریک عواطف ناظران، آنها را به مداخله ترغیب می‌نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم جهت مداخله را فراگیرند تا بتوانند بر عوامل فردی و موقعیتی منع کننده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.

تحصیلات

سیده ساعده حسینی: دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی سیدزاده ثانی: دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی: –

سمت

سیده ساعده حسینی: –
سید مهدی سیدزاده ثانی: –
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد صفحات

28

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۶، شماره 18، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

نویسنده

سید مهدی سیدزاده ثانی,

سیده ساعده حسینی,

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.