جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران

چکیده:

برای شناخت دقیق و همه‌جانبة جرم، تمامی عوامل مؤثر بر ارتکاب آن را باید بررسی کرد. به عبارت دیگر، در کنار بررسی بزهکار، به بزه‌دیده و وضعیت پیش‌جنایی نیز باید پرداخته شود؛ زیرا جرم و علت‌های وقوع آن مانند حلقه‌های متصل به یکدیگرند که بزه‌دیده یکی از آنهاست. مطالعة نقش بزه‌دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه، می‌تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرایند ارتکاب جرم شود. در جستار حاضر سعی می‌شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی، با نگاهی به نحوة برخورد دادگاه‌ها با این موضوع بررسی شود.
تحصیلات

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی: –
فرهاد شاهیده: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

سمت

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی: استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد شاهیده: –

تعداد صفحات

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی: استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد شاهیده: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی 28

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۰، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲

نویسنده

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,

فرهاد شاهیده

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.