جلد پشتی
پیش نمایش

راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اسلام و روان شناسی، دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد کاربردی بوده است. به کمک فرمول کوکران 364 نفر از دبیران دوره‌های اول و دوم متوسطه در نواحی چهارگانه شهر قم (95-1394( با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که: 1. از نظر دبیران در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر سبک زندگی اسلامی در مدارس، به ترتیب عبارت بودند از: راهکارهای آموزشی (با میانگین 17/4)، راهکارهای فرهنگی (با میانگین 56/3)، راهکارهای هنری (با میانگین 62/2) و راهکارهای پژوهشی (با میانگین 08/2)؛ 2. به جز راهکارهای آموزشی و پژوهشی در عامل جنسیت بین نظرات پاسخ‌گویان از لحاظ سایر عوامل جمعیت شناختی (سابقه، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات) تفاوت معناداری در سطح  01/0 < p وجود ندارد.

دانلود فایل
نویسنده

حسن ملکی,

حسن نجفی

تحصیلات

حسن نجفی دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن ملکی-

سمت

حسن نجفی-
حسن ملکی استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد صفحات

26

فصلنامه

فصلنامه اسلام وروانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =