جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

راهبردهای جوهر صقلی در فرهنگ‌سازی مذهب اسماعیلی در مصر(مطالعه موردی؛ امان‌نامه امنیت سیاسی ـ اجتماعی جوهر)

چکیده:

مصر در آستانه ورود فاطمیان، دچار آشفتگی اجتماعی گسترده‌ای بود و جوهر صقلی، نماینده خلیفه فاطمی در مصر، تلاش نمود تا با راهبرد یک امان‌نامه، نوید امنیت و آرامش را دهد و در سایه آن، مذهب اسماعیلیه و جایگاه خلیفه فاطمی را نهادینه نماید.
این نوشتار، به تبیین شاخص­های امنیت اجتماعی از دیدگاه جوهر صقلی و راهبردهای وی در برپایی اقتدار سیاسی و نظامی، امنیت اجتماعی، نهادینه‌سازی مذهب اسماعیلیه و تحکیم جایگاه خلیفه فاطمی، پرداخته است. دستاورد پژوهش، نشانگر آن است که جوهر با راهبرد شاخص­های امنیت اجتماعی، مانند: آزادی اندیشه و رفتار، اقتدار و توان سیاسی نظامی، توانمندی و فرصت­سازی، عدالت، همزیستی و همبستگی، امید به آینده، آرامش اجتماعی و روانی، امید به وجود منجی نجات­بخش، مبارزه با محتکران، و نیز شاخص­های امنیت نظامی، همچون: اقتدار نظامی در برابر تهدیدها، مبارزه با ناامنی اجتماعی، مبارزه با مخالفان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت و نیز برپایی دیوان مظالم، به نهادینه‌سازی مذهب اسماعیلیه در مصر پرداخت.
سمت

نرگس ملک :دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
محمدرضا بارانی :استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
فاطمه جان احمدی : دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد بادکوبه هزاوه :دانشیار دانشگاه تهران

تعداد صفحات

29

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام-دوره 3، شماره 5-بهار و تابستان

ناشر

جامعه المصطفی العالمیه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “راهبردهای جوهر صقلی در فرهنگ‌سازی مذهب اسماعیلی در مصر(مطالعه موردی؛ امان‌نامه امنیت سیاسی ـ اجتماعی جوهر)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.