جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. پژوهش همبستگی بوده و جمعیت آماری را کلیه دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 94-1393 به مقدار حدود 1500 نفر تشکیل دادند. گروه نمونه با روش نمونه گیری آماری تصادفی ساده به تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران بود که با احتساب ریزش به 217 نفر رسید. برای اجرای پژوهش از سه پرسشنامه صفات شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI)(1992)، پرسشنامه شادکامی آرگیل (1989) و مقیاس سنجش حمایت اجتماعی فیلیپس(2007)استفاده شد. پس از نمره گذاری پرسشنامه های خام، به منظور تحلیل های آمارهای توصیفی و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های آمار استنباطی تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان ویژگی های شخصیتی با شادکامی دانشجویان زن، ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میان حمایت بین فردی با شادکامی دانشجویان زن ارتباط معناداری مشاهده نمی شود.

تحصیلات

فاطمه دُری:
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه

سمت

ژاسنت صلیبی:
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

تعداد صفحات

17

جزئیات فصلنامه

پژوهش نامه زنان _ دوره 9، شماره 23 – شماره پیاپی 23 بهار 1397

نویسنده

ژاسنت صلیبی,

فاطمه دُری

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − یک =