جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران

چکیده:

رضایت از زندگی چنان با اهمیت است که می‌توان گفت هدف برتر هر فرد در زندگی است؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان آن در جامعه ما پایین است. از‌این‌رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی در بین نمونه آماری 407 نفری از دانشجویان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بیشتر دانشجویان 3/54 درصد از میزان دینداری بالایی برخوردار هستند. میزان دینداری در بین دختران بیشتر از پسران است. تنها 91/47 درصد از دانشجویان از رضایت بالای زندگی برخوردار هستند. رضایت از زندگی در بین دختران بیش از پسران است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین میزان دینداری با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین بعد اعتقادی، مناسکی و بعد تجربی با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد پیامدی با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود ندارد. رگرسیون نشان داد که متغیرهای بعد دینداری تجربی و جنسیت قادر به تبیین 5 درصد از رضایت از زندگی شدند. پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود آسیب‌هایی چون پدیده فرار مغزها، برای افزایش رضایت از زندگی دانشجویان، دینداری آنان تقویت گردد.

تحصیلات

سید مهدی متولیان: –
زهرا نوری:‌ کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، گروه مطالعات زنان
سید مهدی حسینی شروانی:‌ دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه مازندران

سمت

سید مهدی متولیان: استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مطالعات زنان
زهرا نوری:‌ –
سید مهدی حسینی شروانی:‌ –

تعداد صفحات

21

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396

نویسنده

زهرا نوری,

سید مهدی حسینی شروانی,

سید مهدی متولیان

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 17 =