جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

دلالت بدون مدلول در اسامی خاص

چکیده:

دو روی‌کرد میلی و توصیفی در معناشناسی نام‌های خاصّ، هر کدام برآوردگار شهودهایی و در عین حال ناقض شهودهایی دیگرند. سینز بوری کوشیده است تا با معرفی نظریة دلالت بدون مدلول (RWR)، نظریه‌ای بینابین دو نظریة فوق ارائه دهد. در این مقاله، ابتدا به انگیزهای معرفی RWR، همچون حلّ برخی مشکلات در متون موجهه، به دست دادن معناشناسی‌ای درخور برای نام‌های تهی و وفاداری به نظریة معنای دیویدسون، پرداخته می‌شود و سپس نظریة مختار او تقریر و نقد می‌شود. در بخش آخر، کوشش می‌شود برخی مسائلی که برای نظریة میلی مطرح شده است، حل شود. از آنجا که RWR بیشتر نظریه‌ای میلی است تا توصیفی، این خود می‌تواند نشان دهد که بیش از دو نظریة پیشین، برآوردگار شهودهای ماست.

تحصیلات

دانشجوی دکترا فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، تهران، ایران

سمت

تعداد صفحات

20

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه دین ،دوره ۷، شماره ۱، بهار وتابستان ۱۳۸۸

نویسنده

محسن زمانی

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دلالت بدون مدلول در اسامی خاص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.