جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

دلالت‌های تربیتی حرمت اذلال نفس به مثابه یک قاعده فقهی

چکیده:
پژوهش حاضر به هدف بررسی «حرمت اذلال نفس» به مثابه یک قاعده فقهی و واکاوی دلالت‌های تربیتی آن نگاشته شده است. مطالعات نشان می‌دهد که با وجود جایگاه ویژه قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده فقهی شهرت نیافته‌اند. یکی از این موارد «حرمت اذلال نفس» است. این پژوهش به روش اسنادی – کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حرمت اذلال نفس، هم تحت عنوان یک قاعده فقهی در حوزه فقه فردی و حاکمیتی قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک اصل تربیتی پیش‌گیرانه در دو بعد فردی و اجتماعی مطرح می‌شود. دلالت‌های تربیتی مستنتج از این امر عبارتند از: ضرورت سازواری متربیان با فطرت انسانی، اصل تربیتی خوداجتنابی در برابر رذایل اخلاقی، اصل حریت و آزادگی، اصل عزت اجتماعی و حفظ اقتدار ملی است.

تحصیلات

سمت

نیکو دیالمه دانشیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع)
فائزه عظیم زاده دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق ع

تعداد صفحات

23

فصلنامه

فصلنامه مطالعات فقه تربیتی دوره 6 شماره 11

نویسنده

نیکو دیالمه

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دلالت‌های تربیتی حرمت اذلال نفس به مثابه یک قاعده فقهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.