جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

درآمدی تاسیسی بر فلسفه ی اصول فقه

چکیده:

روزآمدی و کارآمدی فقه به موازات تحول و توسعه ظروف و زوایای حیات بشر، در گرو تحول و توسعه منطق استنباط شریعت است؛ پیش شرط هرگونه تحول تکاملی در فقه نیز تحول و ارتقا در روش استنباط فقهی است؛ تحول و تکامل در روش استنباط نیز مبتنی است بر بازنگری و بسط مبانی و مبادی دانش اصول؛ توسعه و تعمیق مبانی اصول می تواند و می باید در قالب تاسیس فلسفه ی اصول فقه صورت ببندد. فلسفه ی اصول عبارت است از «مطالعه ی عقلانی فرادانشی – فرامسئله ای اصول فقه، به منظور دست یابی به احکام کلی این دانش و مسائل آن». مولف مقاله که از دغدغه مندان دیرین تحول در روش شناسی فهم دین و تحول در عرفت دینی است، و مطالعه و ارائه ی نظر در جهت توسعه و تکامل دانش اصول از دلمشغولی های اصلی وی قلمداد می شود، در این نوشته سعی کرده است با رویکردی تاسیسی به طراحی «فلسفه ی اصول فقه» به مثابه دانشی مستقل از دانش های فقه و اصول فقه، بپردازد. از نر مولف، مسائل دانش فلسفه ی اصول، به دو گروه «فرا علمی» و «فرا مسئله ای» تقسیم می شود. فلسفه ی اصول عهده دار تبیین و تحلیل عقلانی «احکام کلی علم اصول بما هو علم» و به عنوان دستگاه روشگانی استنباط فقه، و نیز عهد دار بررسی مبادی قریبه و وسیطه ی «امهات مسائل» این دانش است. در این مقاله، نخست به بررسی فرایند معرفتی – تاریخی تطورات مبادی اصول، نقد مبادی پژوهی اصحاب اصول و بیان بایستگی های تاسیس فلسفه اصول، پرداخته شده، سپس من طبقه بندی و تقسیم مسائل، چیدمان کامل و فهرست تفصیلی مباحث دانش فلسفه ی اصول، ارائه شده است. ذهن از نظرات انتقادی ارباب معرفت در باب مدعیات این مقاله استقبال می کند.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-11_Issue-43_Pages-5-46.pdf” title=”ZEHN_Volume 11_Issue 43_Pages 5-46″]

تحصیلات

_

سمت

استادیار حوزه علمیه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

42

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 11، شماره 43، زمستان 1389

نویسنده

علی اکبر رشاد

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “درآمدی تاسیسی بر فلسفه ی اصول فقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.