جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

خیال به‌مثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین در پرتوی تبیین مبانی و تحلیل کارکردها

چکیده:

قوّۀ خیال در فلسفۀ ابن‌سینا و تابعان وی، «خزانۀ» صوَری معرفی می‌شود که جزئی است و به‌وسیلۀ حسّ مشترک ادراک شده است؛ در مقابل، صدرالمتألهین در مقام تعریف قوّۀ خیال، دو دیدگاه متفاوت، ولی منسجم و منطقی ارائه کرده که با تحلیل روش‌شناختی وی در مباحث نفس، قابل استنتاج و توصیف است. مسئله اساسی پژوهش جاری، توصیف نظریۀ واقعی صدرالمتألهین در مسئله چیستی خیال و سپس مقایسه آن با دیدگاه رایج مشائیان، به‌منظور کشف نقاط اشتراک و افتراق حقیقی این دو دیدگاه است. یافته اصلی که براساس روش تحلیلی ـ منطقی و با تکیه بر روی‌آورد تحلیل گزاره‌ای و سیستمی عبارات صدرالمتألهین در دو مقامِ «تبیین مبانی شناخت قوّۀ خیال» و «ارائه کارکردهای این قوّۀ» به‌دست آمده است، حاکی از اتخاذ دو رویکرد از سوی صدرا در تعریف قوّۀ خیال است. وی در ابتدای مباحث نفس‌شناسی و قوای آن، تابع دیدگاه مشهور مشائیان است و پس از آن و در فرایندی تعالی‌گونه و با ابتنا بر امکان تشکیک در قوای نفس، دیدگاه دیگری را در بازشناسی قوه خیال ارائه می‌دهد. صدرالمتألهین خیال را به‌مثابه نفس حیوانی و فصل حقیقی انسان در مرتبۀ حیوانیّت معرّفی می‌کند که خود بر قوّه‌انگاری هریک از مراتب سه‌گانۀ نفس انسانی در نظام فلسفی وی مبتنی است.

دانلود مقاله

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/07/PWQ_Volume-11_Issue-زمستان-98-_-مسلسل-42_Pages-99-122.pdf” title=”PWQ_Volume 11_Issue زمستان 98 _ مسلسل 42_Pages 99-122″]

تحصیلات

محمد حسین وفائیان: دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

احد فرامرز قراملکی: –

سمت

احد فرامرز قراملکی: – استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

محمد حسین وفائیان: –

تعداد صفحات

24

فصلنامه

فصلنامه علمی – پژوهشی آيين حكمت – شماره 42 – زمستان 1398

نویسنده

احد فرامرز قراملکی,

محمد حسین وفائیان

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “خیال به‌مثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین در پرتوی تبیین مبانی و تحلیل کارکردها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.