جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

خطاهای اسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قران کریم

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی خطاهای اسنادی از منظر قران کریم می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بود. بدین منظور به منابع معتبر روان شناختی در زمینه خطاهای اسنادی و آیات قران کریم مراجعه و آیات در این زمینه گردآوری شد. سپس به تفاسیر معتبر شیعه و سنی مراجعه و آیات مورد تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش، خطای اسنادی در قران به سوگیری هایی در اسناد اشاره دارد که با باورهای درست دینی تناسب ندارند یا برای جامعه و روابط انسانی مضراند. اسناد درست این است که همه امور به امر خداوند اتفاق می افتد، نعمت ها به لطف خداند است و سختی ها، بخاطر اعمال خود انسان است. در مورد افعال دیگران توصیه شده است که در جامعه دینی، رفتار برادران دینی که ظاهری ناشایست دارند، حمل بر صحّت و معنای مثبت شوند. یافته ها نشان می دهند که قران هشت خطای اسنادی را معرفی می کند. شش خطای اسنادی از نظر مفهومی مشابه خطای اسنادی خدمت به خود و یک خطا مشابه خطای بنیادی اسناد می باشد. وجه مشترک غالب خطاهای اسنادی که قران معرفی می کند، فرار از مسئولیت است که با دلیل انگیزشی خطاهای اسنادی که در روان شناسی مطرح می شود، تناسب دارد. از جمله آثار خطاهای اسنادی می توان به غرور و تکبر، یاس و ناامیدی، تنبلی، کمک نکردن به دیگران اشاره کرد.

 

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/1546084277-10109-5-1.pdf”]

تحصیلات

هادی عبدلی-کارشناس ارشد روانشناسی موسسه اموزشی وپژوهشی اما خمینی ره

سمت

محمدرضا احمدی-استادیار گروه روانشناسی موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی ره

تعداد صفحات

17

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی- سال سوم -بهار و تابستان 1396 -شماره 4

نویسنده

محمدرضا احمدی,

هادی عبدلی

ناشر

پژوهشکده سبک زندگی اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “خطاهای اسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قران کریم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.