جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

حدوث یا قدم عالم از منظر فلسفه،عرفان ومقایسه آن با آیات و احادیث

چکیده:

افزون بر آموزه های ادیان الهی که به گونه ای به بحث حدوث عالم پرداخته‌اند، فلاسفه، عرفا و متکلمین نیز به فراخور مقام خود از آن سخن به میان آورده­ اند. از دید گاه فلسفی درباره چیستی معنای حدوث سه نظر عمده میان فلاسفه مطرح گردیده که یکی حدوث ذاتی، دوم حدوث دهری و سوم حدوث زمانی حکمت متعالیه است. در کنار نظرات فلاسفه، حدوث زمانی متکلمین و حدوث عرفانی عرفا نیز مطرح گردیده است. به نظر می‌رسد آموزه های دینی در مورد حدوث عالم مادی بیشتر منطبق بر حدوث زمانی حکمت متعالیه و در مورد عالم مجردات منطبق بر حدوث سرمدی میرداماد می‌باشند. فلاسفه مشاء، حکمت متعالیه و متکلمین، حدوث عالم را بنا بر وحدت تشکیکی و مستقل انگاری وجودات رابط مطرح کرده‌اند در حالی که در این نگاه، عالم خلق و آفریده نمی­شود بلکه تنها بسط عالم ماده و خروج قوه های آن به سوی فعلیت مطرح می شود. به نظر می‌رسد با ابهام زدایی مفاهیم کلیدی مانند اراده، ازل، ابد، حدوث و قدم و پی‌گرفتن سیر بحث حدوث عالم بر مبنای ارتباط وجودات رابط با واجب الوجود بتوان دیدگاه فلسفی منسجم تری از بحث ارائه نمود و با استخراج دیدگاهی جامع از کتاب و سنت در مورد حدوث عالم، همراهی و هماهنگی دین و فلسفه را به نحو مطلوب تری ترسیم کرد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/JPTR_Volume-10_Issue-4_Pages-261-288.pdf” title=”JPTR_Volume 10_Issue 4_Pages 261-288″]

تحصیلات

محمد بنیانی دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران

سمت

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه پژوهش های فلسفی و کلامی دانشگاه قم دوره 10، شماره 4 – شماره پیاپی 40، تابستان 1388

نویسنده

محمد بنیانی

ناشر

دانشگاه قم

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “حدوث یا قدم عالم از منظر فلسفه،عرفان ومقایسه آن با آیات و احادیث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.