جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

چکیده

بسیاری از منطق‌دانان حدس را جزء مبادی یقینی شمرده‌اند؛ اما به تبیین این موضوع نپرداخته‌اند. در آثار ابن‌سینا و به تبع آن شارحان وی، در کاربرد این واژه توسّع معنایی دیده می‌شود. ابن‌سینا پای حدس را به علوم معنوی نیز می‌گشاید و یکی از حوزه‌های کارآمدی حدس را حوزه نبوت می‌داند. فخررازی نیز مانند ابن‌سینا بر نقش حدس در وحی تأکید می‌کند. ابن‌سینا حدس را مربوط به عقل قدسی می‌داند که بالاتر از عقل مستفاد است؛ اما فخررازی حدس را مربوط به بالاترین مرتبه از عقل بالملکه می‌داند و حدسیات را به سه دلیل خارج از حوزه یقینیات می‌شمارد. با توجه به سخنان ابن‌سینا درباره یقینی دانستن حدس و ارتباط وحی با حدس، روشن می‌شود که منظور وی از حدس در مباحث نفس، حدس عرفانی است، نه حدس منطقی.
تحصیلات

زهرا توکلی :
دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه اصفهان

سمت

فروغ السادات رحیم پور:
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات

20

جزئیات فصلنامه

دو فصلنامه علمی حکمت دوره 21، دوره 20، شماره 55 – شماره پیاپی 1 بهار و تابستان 1395

نویسنده

زهرا توکلی,

فروغ السادات رحیم پور

ناشر

دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.