جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تکلیف‌مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن

چکیده:

نظریات گوناگونی دربارة «ارتباط دوسویة انسان و خداوند» ارائه شـده اسـت. بر اساس برخی دیدگاه ها، انسان موجودی ذی حـق و تنهـا مقیـد بـه محـدودیت هـای خودساخته در حوزة زندگی اجتماعی و سیاسی است و خداوند حق تکلیف دهـی و محدودسازی آزادی بشر را ندارد. درمقابل، انسان از منظـر قـرآن کـریم ، مکلـف بـه تکالیف سیاسی خداونـد اسـت . هـر دو دیـدگاه بـر گروهـی از مبـانی خداشـناختی ، انسان شناختی ، معرفت شناختی و جامعه شناختی استوارند. در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مبانی خداشناختی قرآنی ، ضمن اشـاره بـه نقـد دیـدگاه اول، دیـدگاه تکلیـف منـدی سیاسی بشر از منظر قرآن کریم تبیین می شود.

تحصیلات

سمت

محمد عابدی
مربي گروه مطالعات قرآن و حديث پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

تعداد صفحات

31

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره 76،سال 20، تابستان1394

نویسنده

محمد عابدی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تکلیف‌مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =