جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)

چکیده:

تحقیق حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با هدف تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت­ گستری در بین دانش ­آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان­ غربی بر پایة آموزه‌های قرآن و نهج­ البلاغه و دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درحوزه عدالت و برابری صورت گرفته است. با مراجعه به قرآن کریم، نهج­ البلاغه و مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره) شاخص‌های مورد نیاز از طریق تحلیل محتوا استخراج و سپس با توجه به وضعیت موجود شاخص‌ها در جامعه آماری مورد نظر مدل نهایی کاهش نابرابری‌های آموزشی ارائه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (درصدها، فراوانی‌ها، میانگین و..) و آمار استنباطی (تی مستقل٬ تحلیل واریانس٬ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با بهره­ گیری از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بین دانش­ آموزان دختر و پسر، بین مدارس شهری و روستایی و بین طبقات اجتماعی مختلف نابرابری وجود دارد اما بین دانش­ آموزان اقوام مختلف ساکن در استان آذربایجان­ غربی نابرابری وجود ندارد. براساس نتایج تحلیل مسیر، شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را بر نابرابری آموزشی دارد.

تحصیلات

مریم سامری –
محمد حسنی –
میرمحمد سید عباسزاده –
میرنجف موسوی –

سمت

مریم سامری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
محمد حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه ارومیه
میرمحمد سید عباسزاده عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه ارومیه
میرنجف موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

تعداد صفحات

20

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 10، شماره 20، بهار 1394

نویسنده

محمد حسنی,

مریم سامری,

میرمحمد سید عباسزاده,

میرنجف موسوی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت گستری براساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − سه =