جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو

چکیده:
همواره در  سنت فلسفی ما این تصور وجود داشته است که ابن ­سینا تنها با کمک کتاب فارابی ـ  که به بیان اغراض مابعدالطبیعه اختصاص داشت ـ‌ موفق به فهم کتاب مابعدالطبیعه ارسطو شد. این تصور از آن جهت در میان مورخان اندیشه­ فلسفی اسلامی رواج دارد که خود ابن­ سینا در زندگی­نامه­ خودنوشتش تصریح می­ کند که بارها کتاب مابعدالطبیعه­ ارسطو را خوانده، ولی آن را نفهمیده است. این تلقی از زندگی­نامه­ شیخ ـ  با توجه به نبوغ ابن­ سینا و نیز با در نظر گرفتن اختصار کتاب فارابی ـ به نظر می­ رسد قابل نقد باشد. در این مقاله بر مبنای این دلائل و نیز شواهدی از دیگر آثار ابن­ سینا برداشت جدیدی از زندگی­نامه­ او ارائه می­ شود که با تصور رایج، برداشتی متفاوت دارد و نشان داده می­ شود که منطور شیخ آن نیست که در فهم محتوای مابعدالطبیعه مشکل داشته است، بلکه با صورت­بندی و برخی تفاسیر آن موافق نبوده است.