جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار

چکیده:

نظریه کنش گفتار، یکی از مهم ترین نظریات موثر بر دو حوزه فلسفه زبان و زبان دین به شمار می رود. جان آستین، ارائه کننده این نظریه، کاربرد زبان برای انجام کارهایی از قبیل اعلام کردن، وعده دادن، اظهار داشتن، تهدید کردن و … را کنش گفتار نامید. وی واحد ارتباط زبانی را کنش های گفتاری اعلام کرد؛ بدین معنی که ارتباط زبانی هنگامی اتفاق می افتد که گوینده، کنش گفتار انجام دهد. جان سرل بر پایه این نظریه، کنش های گفتاری را به پنج دسته تقسیم بندی کرد: کنش های اظهاری، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی. بررسی متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر اساس طبقه بندی فوق نشان داد که از مجموع 107 کنش گفتاری مورد استفاده در این متن، کنش های عاطفی با 38 مورد بیشترین، و کنش های اعلامی با 22 مورد کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. ضمن آنکه در متن فوق هیچ گونه کنش گفتاری تعهدی به کار نرفته است. نتایج فوق نشان دهنده ایجاد ارتباط عمیق عاطفی گوینده و مخاطب یا مخاطبان زیارت نامه است. در واقع گوینده متن تلاش کرده تا احساساتی از قبیل ارادتمندی، قدردانی و دوستی خویش را در قالب این متن با مخاطب خویش به اشتراک بگذارد. اختلاف ناچیز موجود میان تعداد دیگر کنش های مورد استفاده در متن با توجه به تعداد کل کنش های موجود، معنی دار به نظر می رسد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-11_Issue-43_Pages-141-160.pdf” title=”ZEHN_Volume 11_Issue 43_Pages 141-160″]

تحصیلات

مهدی رجب زاده:
کارشناسی ارشد زبان دانشگاه پیام نور واحد تهران

سمت

محمدرضا پهلوان نژاد:
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
محمدرضا فخر روحانی:
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

تعداد صفحات

20

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 11، شماره 43، زمستان 1389

نویسنده

محمدرضا پهلوان نژاد,

محمدرضا فخر روحانی,

مهدی رجب زاده

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.